Nanan

Grand-mère
Min nin o nin min nanan (la mère de ma mère est ma grand-mère)

Honorable
Nanan Yattè o han koè yi (payi) (Honorable Yattè est notre chef du village)